Obnovi licencu

Uvjeti obnove mogu biti različiti u vašoj državi.

Pročitajte sljedeći članak ESET-ove baza znanja (možda nije dostupan na vašem jeziku) za više detaljnih uputa za obnovu licence.