ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

ESET LiveGrid®

ESET LiveGrid® (zasnovan na konceptu naprednog sistema ranog upozoravanja ESET ThreatSense.Net) koristi podatke koje su prosledili korisnici ESET sistema širom sveta i šalje ih u laboratoriju za istraživanje preduzeća ESET Research Lab. Pošto obezbeđuje aktuelne sumnjive uzorke i metapodatke, ESET LiveGrid® nam omogućava da odmah reagujemo na potrebe korisnika i da se pobrinemo da ESET uvek ima odgovor na najnovije pretnje.

Istraživači malvera u preduzeću ESET pomoću tih informacija prave tačan snimak prirode i obima globalnih pretnji, koji nam pomaže da se usredsredimo na prave ciljeve. Podaci iz sistema ESET LiveGrid® igraju važnu ulogu u određivanju prioriteta automatizovane obrade.

Pored toga, on primenjuje sistem reputacije koji pomaže u poboljšavanju opšte efikasnosti naših rešenja za zaštitu od malvera. Korisnik može da proveri reputaciju pokrenutih procesa i datoteka direktno iz programskog interfejsa ili iz kontekstualnog menija, dok su dodatne informacije dostupne u sistemu ESET LiveGrid®. Kada se proverava izvršna datoteka ili arhiva u sistemu korisnika, njena heš oznaka se prvo poredi sa bazom podataka koja sadrži stavke na crnoj i beloj listi. Ako se nalazi na beloj listi, proverena datoteka se smatra čistom i označava se za izuzimanje iz budućih skeniranja. Ako se nalazi na crnoj listi, preduzimaju se odgovarajuće radnje na osnovu prirode pretnje. Ako se ne pronađe podudaranje, datoteka se u potpunosti skenira. Na osnovu rezultata skeniranja, datoteke se kategorizuju kao pretnje ili kao da nisu pretnje. Ovakav pristup u značajnoj meri pozitivno utiče na učinak skeniranja. Ovaj sistem reputacije omogućava efikasno otkrivanje uzoraka malvera, čak i pre nego što se njihove definicije distribuiraju korisnicima putem ažuriranja baze podataka virusa, što se obavlja nekoliko puta dnevno.

Pored ESET LiveGrid® sistema reputacije, ESET LiveGrid® sistem za povratne informacije prikuplja informacije o računaru koje se odnose na nove pretnje. Te informacije mogu da obuhvate uzorak ili kopiju datoteke u kojoj se pretnja pojavila, putanju ka toj datoteci, ime datoteke, informacije o datumu i vremenu, proces zbog kojeg se pretnja pojavila na računaru i informacije o operativnom sistemu računara.


note

ESET LiveGrid® serveri

Naši ESET LiveGrid® serveri se nalaze u Bratislavi, Beču i San Dijegu, međutim, to su samo serveri koji odgovaraju na klijentske zahteve. Prosleđeni uzorci se obrađuju u Bratislavi tj. u Slovačkoj.


example

Aktiviranje ili deaktiviranje opcije ESET LiveGrid® u ESET proizvodima

Da biste dobili detaljnija i ilustrovana uputstva o tome kako da uključite ili isključite ESET LiveGrid® u ESET proizvodima, poseite naš članak u ESET bazi znanja.