ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Zaštita od zloupotrebe

Zaštita od zloupotrebe je predviđena za pružanje dodatne bezbednosti tipovima aplikacija, kao što su veb pregledači, čitači PDF-a, klijenti e-pošte i Microsoft Office komponentana i štiti od ROP napada. Zaštita od zloupotrebe je podrazumevano dostupna i omogućena u svim ESET kućnim proizvodima za Windows, ESET proizvodima za Windows Server i ESET Endpoint proizvodima za Windows.

Funkcioniše tako što nadgleda ponašanje procesa u potrazi za sumnjivom aktivnošću koja može da ukaže na zloupotrebu.

Kada zaštita od zloupotrebe identifikuje sumnjivi proces, ona ga odmah zaustavlja, beleži i šalje podatke o pretnji cloud sistemu ESET LiveGrid®. Ovi podaci se obrađuju u laboratoriji za istraživanje preduzeća ESET Research Lab i koriste se za poboljšavanje zaštite svih korisnika od nepoznatih pretnji i napada „nultog dana“ (novog malvera bez unapred konfigurisane zaštite).