Zaštita od zloupotrebe

Zaštita od zloupotrebe je predviđena za pružanje dodatne bezbednosti tipovima aplikacija koji se najčešće zloupotrebljavaju, kao što su Veb pregledači, PDF čitači, klijenti e-pošte i Microsoft Office komponente. Funkcioniše tako što nadgleda ponašanje procesa u potrazi za sumnjivom aktivnošću koja može da ukaže na zloupotrebu.

Kada zaštita od zloupotrebe identifikuje sumnjivi proces, ona ga odmah zaustavlja, beleži i šalje podatke o pretnji cloud sistemu ESET LiveGrid®. Ovi podaci se obrađuju u laboratoriji za istraživanje preduzeća ESET i koriste se za poboljšavanje zaštite svih korisnika od nepoznatih pretnji i napada „nultog dana“ (novog malvera bez unapred konfigurisane zaštite).