ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Pravila

U kontekstu rešenja za zaštitu od bezvredne pošte i zaštitu klijenata e-pošte, pravila pomažu u radu sa funkcijama za e-poštu. Sastoje se od dva logična dela:

1.Uslova (npr. dolazna poruka sa određene adrese ili sa određenom temom e-poruke)

2.Radnje (npr. brisanje poruke ili premeštanje u određenu fasciklu)

Broj i kombinacija pravila razlikuju se u zavisnosti od rešenja za zaštitu od bezvredne pošte. Ta pravila služe kao mere protiv bezvredne e-pošte (neželjene e-pošte). Tipični primeri:

1. Uslov: Dolazna e-poruka sadrži neku od reči koje se obično viđaju u bezvrednoj e-pošti
2. Radnja: Brisanje poruke

 

1. Uslov: Dolazna e-poruka sadrži prilog sa oznakom tipa datoteke .exe
2. Radnja: Brisanje priloga i isporuka poruke u poštansko sanduče

 

1. Uslov: Dolazna poruka stiže od vašeg poslodavca
2. Radnja: Premeštanje poruke u fasciklu „Posao“

 

Da bi se olakšalo korišćenje i da bi se bezvredna e-pošta efikasnije filtrirala, preporučujemo da koristite kombinaciju pravila u programima zaštite od bezvredne pošte.