ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Skeniranje portova

Skeniranje portova se koristi da bi se odredilo koji portovi računara su otvoreni na mrežnom hostu. Skener porta je softver dizajniran za pronalaženje takvih portova.

Port računara je virtuelna tačka koja upravlja dolaznim i odlaznim podacima – to je neophodno sa bezbednosne tačke gledišta. Kada se radi o velikoj mreži, informacije koje skeneri portova prikupljaju mogu da olakšaju pronalaženje mogućih ranjivih tačaka. Takva upotreba je opravdana.

Međutim, skeniranje portova često koriste hakeri koji pokušavaju da ugroze bezbednost. Njihov prvi korak jeste slanje paketa na svaki port. U zavisnosti od tipa odgovora, moguće je utvrditi koji se portovi koriste. Samo skeniranje ne dovodi do oštećenja, ali imajte na umu da ova aktivnost može da otkrije moguće ranjive tačke i da dozvoli napadačima da preuzmu kontrolu nad daljinskim računarima.

Administratori mreže bi trebalo da blokiraju sve portove koji se ne koriste i da one koji se koriste zaštite od neovlašćenog pristupa.