ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Izuzetak

Lista izuzetaka obično sadrži e-adrese koje se možda koriste za lažno predstavljanje i za slanje bezvredne e-pošte. E-poruke primljene sa adresa koje se nalaze na list izuzetaka će uvek biti skenirane u potrazi za bezvrednom e-poštom. Lista izuzetaka podrazumevano sadrži sve e-adrese iz postojećih naloga klijenta za e-poštu.