ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Mrtva petlja

Mrtva petlja je kada svaki računar čeka na resurs dodeljen drugom procesu. U ovoj situaciji, procesi se izvršavaju samo ako je traženi resurs zadržan drugim procesom koji čeka da se drugi resurs oslobodi. Važno je sprečiti mrtvu petlju pre nego što dođe do nje. Planer resursa može da otkrije pojavu mrtve petlje i pomaže operativnom sistemu da prati sve resurse dodeljene različitim procesima. Mrtva petlja može da nastane ako postoje sledeća četiri uslova istovremeno:

Nema preotimanja – Resurs može da bude oslobođen samo ako ga dobrovoljno oslobodi proces kome je dodeljen nakon što taj proces završi svoj zadatak.

Međusobno izuzimanje – Poseban tip binarnog semafora koji se koristi za kontrolu pristupa deljenom resursu. Omogućava da trenutni zadaci sa višim prioritetom budu blokirani u najkraćem mogućem roku.

Zadržavanje tokom čekanja – U ovom stanju, procesi moraju biti sprečeni da drže jedan ili više resursa dok istovremeno čekaju na jedan ili više drugih resursa.

Kružno čekanje – Nameće opšte određivanje redosleda svih tipova resursa. Kružno čekanje takođe zahteva da svaki proces zahteva resurse u rastućem redosledu nabrajanja.

 

Postoje tri načina za rukovanje mrtvom petljom:

Nemojte dozvoliti da sistem uđe u stanje mrtve petlje.

Pustite da dođe do mrtve petlje, a zatim izvršite oporavak preko preotimanja resursa da biste je rešili.

Ako dođe do mrtve petlje, ponovo pokrenite sistem.