Kontrola na serveri

Kontrola na serveri je technika odhaľovania hromadných nevyžiadaných správ na základe ich počtu a používateľskej reakcie. Na základe obsahu hlavnej časti správy sa vypočíta digitálny „odtlačok“. Číselná hodnota nedáva žiadnu informáciu o obsahu správy. Dve rovnaké správy budú mať rovnaký odtlačok, zatiaľ čo dve rôzne správy budú mať odlišný odtlačok.

Ak používateľ označí danú správu ako nevyžiadanú poštu, odošle sa na server jej odtlačok. Po určitom počte odoslaní rovnakého odtlačku ho server uloží do svojej databázy odtlačkov nevyžiadanej pošty. Pri kontrole doručenej pošty program posiela na server odtlačky prijatých správ. Server vráti informáciu, ktoré odtlačky zodpovedajú pošte, ktorú iní používatelia označili ako „nevyžiadanú“.