Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

ESET LiveGrid®

ESET LiveGrid® (zbudowany na technologii ESET ThreatSense.Net zaawansowany system wczesnego ostrzegania) gromadzi informacje przesyłane przez użytkowników programów ESET z całego świata i przekazuje je do laboratorium firmy ESET. Dostarczając próbki podejrzanych plików oraz metadane, system ESET LiveGrid® umożliwia nam natychmiastowe reagowanie na potrzeby naszych klientów oraz konfigurowanie narzędzi ESET tak, aby zapewniały ochronę przed najnowszymi zagrożeniami.

Analitycy firmy ESET zajmujący się szkodliwym oprogramowaniem wykorzystują te informacje do opracowywania precyzyjnych zapisów rodzaju i zakresu globalnych zagrożeń. Umożliwia nam to skoncentrowanie się na odpowiednich celach. Dane systemu ESET LiveGrid® odgrywają istotną rolę w ustalaniu priorytetów w naszych procedurach automatycznych.

Ponadto wdrożony jest system reputacji, który umożliwia zwiększenie ogólnej skuteczności naszych rozwiązań do ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem. Użytkownik może sprawdzać reputację uruchomionych procesów i plików bezpośrednio w interfejsie lub menu kontekstowym programu, a dodatkowe informacje są pobierane z ESET LiveGrid®. Gdy w systemie użytkownika sprawdzany jest plik wykonywalny, jego znacznik porównywany jest najpierw z zawartością bazy danych elementów uwzględnionych na białej i czarnej liście. Jeśli znajduje się na białej liście, sprawdzany plik zostaje uznany za czysty i oznaczony w celu wykluczenia ze skanowania w przyszłości. Jeśli znajduje się na czarnej liście, podjęte zostają odpowiednie działania, w zależności od rodzaju zagrożenia. W przypadku nieznalezienia znacznika plik zostaje dokładnie przeskanowany. W zależności od wyników tego skanowania pliki zostają skategoryzowane jako stanowiące zagrożenie lub niestanowiące zagrożenia. To rozwiązanie ma znaczący pozytywny wpływ na wydajność skanowania. System reputacji umożliwia skuteczne wykrywanie próbek szkodliwego oprogramowania, nawet przed dostarczeniem ich sygnatur do komputera użytkownika, za pośrednictwem aktualizowanej (kilka razy dziennie) bazy sygnatur wirusów.

Działający obok systemu reputacji ESET LiveGrid® system ESET LiveGrid® gromadzi informacje o komputerze użytkownika powiązane z nowo wykrytymi zagrożeniami. Te informacje mogą zawierać próbkę lub kopię pliku, w którym wystąpiło zagrożenie, ścieżkę dostępu do tego pliku, nazwę pliku, datę i godzinę, proces, za którego pośrednictwem zagrożenie pojawiło się na komputerze, oraz informacje o systemie operacyjnym komputera.


note

Serwery ESET LiveGrid®

Serwery ESET LiveGrid® znajdują się w Bratysławie, Wiedniu i San Diego i są to tylko serwery reagujące na żądania klientów. Przesłane próbki są przetwarzane tylko w Bratysławie i na Słowacji.


example

Włączanie lub wyłączanie systemu ESET LiveGrid® w produktach firmy ESET

Szczegółowe, ilustrowane instrukcje dotyczące włączania lub wyłączania systemu ESET LiveGrid® w produktach firmy ESET można znaleźć w artykule z bazy wiedzy firmy ESET.