Preparowanie pakietów DNS

Preparując pakiety DNS (Domain Name Server — serwer nazw domeny), hakerzy mogą oszukać serwer DNS dowolnego komputera tak, aby ten klasyfikował fałszywe dane jako autentyczne i poprawne. Fałszywe informacje są przechowywane przez pewien czas w pamięci podręcznej, co pozwala atakującym sfałszować odpowiedzi serwera DNS dotyczące adresów IP. W efekcie użytkownicy próbujący uzyskać dostęp do witryn internetowych zamiast ich oryginalnej zawartości pobierają wirusy komputerowe lub robaki.