Provjera sa serverske strane

Provjera sa serverske strane tehnika je za identifikaciju masovne količine spam poruka na temelju broja primljenih poruka i reakcija korisnika. Svaka poruka na temelju svojeg sadržaja ostavlja jedinstven digitalni „otisak”. Jedinstveni ID broj ne otkriva ništa o sadržaju e-pošte. Dvije će identične poruke imati identične otiske, a različite će poruke imati različite otiske.

Ako je neka poruka označena kao spam, njezin se otisak šalje na server. Ako server primi više identičnih otisaka (koji odgovaraju određenoj spam poruci), otisak se pohranjuje u bazu podataka s otiscima spam poruka. Prilikom skeniranja dolaznih poruka program serveru šalje otiske poruka. Server uzvraća informacijama o tome koji otisci odgovaraju porukama koje su korisnici već označili kao spam poruke.