ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Pravila

U kontekstu antispam rješenja i klijenata e-pošte pravila pomažu u manipuliranju funkcijama e-pošte. Sastoje se od dviju logičkih cjelina:

1.Uvjeta (primjerice, poruka koja dolazi s određene adrese ili ima određeni naslov)

2.Radnje (primjerice, uklanjanje poruke ili njezin prijenos u određenu mapu)

Broj i kombinacija pravila ovisi o antispam rješenju. Ta pravila služe kao mjere protiv spam poruka (neželjene e-pošte). Tipični primjeri:

1. uvjet: dolazna e-pošta sadrži neke riječi koje se obično pojavljuju u spam poruci
2. akcija: brisanje poruke

 

1. uvjet: dolazna e-pošta sadrži privitak s ekstenzijom .exe
2. akcija: brisanje privitka i isporučivanje poruke u poštanski sandučić

 

1. uvjet: dolaznu poruku šalje vaš poslodavac
2. akcija: Premjestite poruku u mapu „Posao”

 

Za pojednostavnjenje administracije i učinkovitije filtriranje spam poruka preporučujemo korištenje kombinacije pravila u antispam programima.