Napad kroz ICMP

ICMP (Internet Control Message Protocol) popularan je internetski protokol u širokoj upotrebi. Prvenstveno ga koriste umrežena računala za slanje različitih poruka o pogreškama.

Udaljeni napadači pokušavaju iskoristiti slabosti protokola ICMP. ICMP protokol osmišljen je za jednosmjernu komunikaciju za koju nije potrebna autorizacija. To udaljenim napadačima omogućuje takozvane DoS (eng. denial of service – uskraćivanje usluge) napade ili napade kojima se neautoriziranim pojedincima daje pristup dolaznim i odlaznim paketima.

Tipični su primjeri napada kroz ICMP različiti napadi slanjem brojnih zahtjeva za pingom, brojnih ICMP_ECHO zahtjeva i smurf napadi. Računala izložena napadu kroz ICMP znatno su sporija (to se odnosi na sve aplikacije koje koriste Internet) i imaju problema s povezivanjem s internetom.