DoS napad

DoS, odnosno denial of service (uskraćivanje usluga) vrsta je napada zbog kojih računalni resursi postaju nedostupni korisnicima. Komunikacija između korisnika pogođenih napadom zapriječena je i ne može se normalno nastaviti. Računala izložena DoS napadima obično treba ponovno pokrenuti da bi radila ispravno.

U većini su slučajeva mete web serveri, a cilj je napada učiniti ih nedostupnima korisnicima tijekom određenog razdoblja.