Virus

Tento druh infiltrací obvykle napadá již existující soubory na disku. Pojmenován byl podle biologického viru, protože se z počítače na další počítač šíří obdobným způsobem. Pojem vir se často nesprávně používá pro označení dalších typů hrozeb a infiltrací. Tento zaběhnutý výraz dnes nahrazuje mnohem přesnější termín "malware" (škodlivý software).

Počítačové viry napadají nejčastěji spustitelné soubory a dokumenty. Děje se to tak, že „tělo“ viru se k nim připojí – obvykle na konec souboru. Průběh aktivace počítačového viru je tedy zhruba následující: po spuštění napadeného souboru nejprve dojde ke spuštění připojeného viru. Ten vykoná akci, kterou má v sobě naprogramovanou. A až nakonec se ke slovu dostane původní aplikace. Vir může nakazit každý soubor, ke kterému má aktuálně přihlášený uživatel oprávnění pro zápis.

Vlastní činnost aktivovaného viru může mít mnoho podob. Některé viry jsou krajně nebezpečné, protože dokáží cíleně mazat soubory z disku, na druhé straně jiné mají pouze zdůraznit zručnost svých tvůrců a uživatele spíše obtěžují, než aby způsobovaly reálnou škodu.

V případě infikování virem není možné napadený soubor vrátit do původní podoby, tedy vyléčit jej pomocí antivirového systému. V některých případech není možné části infikovaných souborů vyléčit a musí být nahrazeny pouze čistou kopií. Přesto jej doporučujeme odeslat do virových laboratoří společnosti ESET.