DNA detekce

Pro odhalení škodlivého kódu používáme několik metod detekce, od vzorků pro konkrétní malware až po velmi komplexní ESET DNA detekce, které zahrnují komplexní definice chování a charakteristické vlastnosti škodlivého kódu. Pracují s komplexními definicemi škodlivého chování a charakteristikami malwaru. Škodlivý kód lze jednoduše modifikovat, nicméně chování v systému tak lehce změnit nelze. A právě tohoto principu využívá DNA detekce.

Pracujeme s hloubkovými analýzami kódu, které získají hlavní charakteristiku chování (gen), a na základě ní vytváříme ESET DNA detekce, díky kterým můžeme neznámý škodlivý kód odhalit, ať už je na disku anebo v paměti. Díky DNA detekcím jsme schopni efektivně detekovat nejen známý škodlivý kód, ale i jeho nové modifikované varianty nebo dosud neviděný či neznámý škodlivý kód, který obsahuje stejné prvky škodlivého chování.