ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

DNA detekce

Pro odhalení škodlivého kódu používáme několik metod detekce, od vzorků pro konkrétní malware až po velmi komplexní ESET DNA detekce, které zahrnují komplexní definice chování a charakteristické vlastnosti škodlivého kódu. Pracují s komplexními definicemi škodlivého chování a charakteristikami malwaru. Škodlivý kód lze jednoduše modifikovat, nicméně chování v systému tak lehce změnit nelze. A právě tohoto principu využívá DNA detekce.

Pracujeme s hloubkovými analýzami kódu, které získají hlavní charakteristiku chování (gen), a na základě ní vytváříme ESET DNA detekce, díky kterým můžeme neznámý škodlivý kód odhalit, ať už je na disku anebo v paměti. Díky DNA detekcím jsme schopni efektivně detekovat nejen známý škodlivý kód, ale i jeho nové modifikované varianty nebo dosud neviděný či neznámý škodlivý kód, který obsahuje stejné prvky škodlivého chování.