ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Pravidla

Pravidlo v antispamovém programu, případně poštovním klientovi, je účinným nástrojem pro správu pošty. Pravidlo se skládá ze dvou logických částí:

1.Podmínka (například příchod zprávy z určité adresy);

2.Akce (například vymazání zprávy nebo přesunutí do předem určené složky).

Množství a variabilita pravidel závisí na použitém antispamovém modulu. Jejich funkcí je třídění pošty do logických celků a její správa. Mohou zároveň sloužit i jako opatření proti nevyžádané poště. Typické příklady:

1. Podmínka: Přijde zpráva obsahující slovo typické pro nevyžádanou poštu
2. Akce: Vymazat zprávu

 

1. Podmínka: Příchozí zpráva obsahuje jako přílohu soubor s příponou .exe
2. Akce: Vymazat přílohu a zprávu uložit do schránky

 

1. Podmínka: Přijde zpráva z domény zaměstnavatele
2. Akce: Zařadit zprávu do záložky "Pracovní"

 

Pro efektivnější filtrování nevyžádané pošty doporučujeme v antispamových programech používat kombinaci několika pravidel.