DoS útoky

DoS neboli Denial of Service – odmítnutí služby, je způsob útoku, který způsobí, že prostředky počítače nebudou dostupné pro původní uživatele. Komunikace mezi uživateli je přetížená, neprobíhá správně a pro obnovení funkčnosti je nutné počítač restartovat.

Cílem se stávají nejčastěji webové servery, kdy účelem útoku je vyřadit je z provozu.