Онлайн помощ на ESET

Изберете темата

TCP десинхронизиране

TCP десинхронизирането е техника, която се използва при TCP атаки за кражба. То се изпълнява от процес, в който поредният номер на входящите пакети е различен от очаквания. Пакетите с неочакван пореден номер се отхвърлят (или се записват в буфер, ако са налични в текущия прозорец за комуникация).

При десинхронизирането и двете крайни точки на комуникацията отхвърлят получените пакети, при което отдалечените хакери имат възможност да проникнат и предоставят пакети с правилен пореден номер. Хакерите могат дори да манипулират или променят комуникацията.

Целта на TCP атаките за кражба е да прекъснат комуникацията между две точки или между сървъра и клиента. Много атаки могат да се избегнат чрез удостоверяване на всеки TCP сегмент. Освен това ви съветваме да използвате препоръчаните конфигурации за вашите мрежови устройства.