Онлайн помощ на ESET

Изберете темата

Управление от сървъра

Управлението от сървъра е техника за идентифициране на масови спам съобщения на базата на броя на получените съобщения и реакциите на потребителите. Всяко съобщение оставя уникален цифров "отпечатък" въз основа на съдържанието на съобщението. Уникалният ИД номер не издава информация за съдържанието на имейла. Две еднакви съобщения имат еднакви отпечатъци, а различните съобщения имат различни отпечатъци.

Ако дадено съобщение бъде маркирано като спам, неговият отпечатък се изпраща до сървъра. Ако сървърът получи още подобни отпечатъци (съответстващи на дадено нежелано съобщение), съответният отпечатък се съхранява в базата данни с отпечатъци на спам. При сканиране на входящите съобщения програмата изпраща отпечатъците на съобщенията до сървъра. Сървърът връща информация за това кои отпечатъци съответстват на съобщенията, които вече са маркирани като спам.