Онлайн помощ на ESET

Изберете темата

Правила

В контекста на решенията на за антиспам и имейл клиентите правилата помагат за манипулиране на имейл функциите. Те се състоят от две логически части:

1.Условие (напр. входящо съобщение от определен адрес или с определена тема на имейла)

2.Действие (напр. премахване на съобщението или прехвърляне в определена папка)

Броят на и комбинацията от правила са различни в зависимост от решението за защита от спам. Тези правила функционират като мерки срещу спама. Типични примери:

1. Условие: Входящо имейл съобщение съдържа някои от типичните думи за спама
2. Действие: Изтриване на съобщението

 

1. Условие: Входящо имейл съобщение съдържа прикачен файл с разширение .exe
2. Действие: Изтриване на прикачения файл и доставяне на съобщението в кутията с входящи съобщения

 

1. Условие: Получава се входящо имейл съобщение от вашия работодател
2. Действие: Преместване на съобщението в "Работна" папка

 

За да улесните администрирането и да филтрирате спама по-ефективно, ви препоръчваме да използвате комбинация от правилата в програмите за антиспам.