Онлайн помощ на ESET

Изберете темата

Файл канарче

Файлът канарче е фалшив компютърен документ, който се поставя сред истински документи, за да подпомогне ранното откриване на неоторизиран достъп до, копиране или промяна на данни.