ESET interneto žinynas

Paieška Lietuviškai
Pasirinkite temą

Sąranka

VPN sąrankos meniu suskirstytas į šias skiltis:

Paleisti paleidimo metu

Kai įgalinta, VPN programa bus automatiškai paleista paleidus įrenginį.

Rodyti pranešimus

Kai įgalinta, jums bus pranešta, kai VPN programa prisijungs arba atsijungs.

Rodyti buvimo vietos apkrovą

Kai įgalinta, po vietomis rodoma žalia juosta. Kuo žalia juosta ilgesnė, tuo ši vieta judresnė.

Vietovės nustatymas

Išplečiamajame meniu pasirinkite, ar norite suskirstyti vietas abėcėlės tvarka, geografiškai ar pagal delsą.

Kalba

Pasirinkite VPN programos kalbą.

Tema

Nustatykite VPN programos temą į „Tamsi“, „Šviesi“ arba nustatymą „Sinchronizuoti su OS“.

Išplėstiniai nustatymai