ESET онлайн анықтамасы

Тақырыпты таңдаңыз

Пайдаланушы интерфейсі

Бағдарламаның графикалық пайдаланушы интерфейсінің (GUI) мінез-құлқын конфигурациялау үшін Кеңейтілген орнату > Пайдаланушы интерфейсі бөлімін ашыңыз.

Бағдарламаның көрінісін және әсерлерін Пайдаланушы интерфейсінің элементтері Кеңейтілген баптау экранында реттей аласыз.

Қауіпсіздік бағдарламасының ең жоғары қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Кіру параметрлері құралын пайдаланып параметрлерді құпия сөзбен қорғай отырып, жойылуды немесе кез келген рұқсат етілмеген өзгертулерді болдырмауға болады.


note

Жүйелік хабарландырулардың, қауіптердің анықталуы туралы ескертулердің және қолданба күйлерінің мінез-құлқын конфигурациялау үшін Хабарландырулар бөлімін қараңыз.