Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων εγκατάστασης

Εάν προκύψουν προβλήματα κατά την εγκατάσταση, ο Οδηγός εγκατάστασης παρέχει ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων που επιλύει το ζήτημα, εάν είναι εφικτό.

Κάντε κλικ στο στοιχείο Εκτέλεση προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων για να εκκινήσει το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων, ακολουθήστε τη συνιστώμενη λύση.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, ανατρέξτε στην λίστα που περιέχει συνηθισμένα σφάλματα εγκατάστασης και λύσεις.