Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Επιλογές προγραμματισμένων σαρώσεων

Σε αυτό το παράθυρο μπορείτε να καθορίσετε προηγμένες επιλογές για μια προγραμματισμένη εργασία σάρωσης υπολογιστή.

Για να εκτελέσετε μια σάρωση χωρίς καμία ενέργεια καθαρισμού, κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις για προχωρημένους και επιλέξτε Σάρωση χωρίς καθαρισμό. Το ιστορικό σάρωσης αποθηκεύεται στο αρχείο καταγραφής σάρωσης.

Όταν είναι επιλεγμένο το στοιχείο Παράβλεψη εξαιρέσεων, τα αρχεία με επεκτάσεις που προηγουμένως εξαιρούνταν από τη σάρωση θα σαρώνονται χωρίς εξαίρεση.

Το αναπτυσσόμενο μενού Ενέργεια μετά τη σάρωση σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε μια ενέργεια που θα εκτελείται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση μιας σάρωσης:

Καμιά ενέργεια – Μετά την ολοκλήρωση της σάρωσης δεν θα πραγματοποιηθεί καμιά ενέργεια.

Τερματισμός λειτουργίας – Η λειτουργία του υπολογιστή τερματίζεται όταν ολοκληρωθεί η σάρωση.

Επανεκκίνηση εάν απαιτείται – Ο υπολογιστής πραγματοποιεί επανεκκίνηση μόνο εάν απαιτείται για να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός των ανιχνευμένων απειλών.

Επανεκκίνηση – Κλείνει όλα τα ανοιχτά προγράμματα και επανεκκινεί τον υπολογιστή όταν ολοκληρωθεί η σάρωση.

Επιβολή επανεκκίνησης, εάν χρειάζεται – Ο υπολογιστής επιβάλει επανεκκίνηση μόνο εάν απαιτείται για να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός των ανιχνευμένων απειλών.

Επιβολή επανεκκίνησης - Επιβάλει το κλείσιμο όλων των ανοιχτών προγραμμάτων χωρίς να περιμένει την αλληλεπίδραση του χρήστη και επανεκκινεί τον υπολογιστή μετά την ολοκλήρωση μιας σάρωσης.

Αναστολή λειτουργίας – Αποθηκεύει την περίοδο λειτουργίας σας και θέτει τον υπολογιστή σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης, έτσι ώστε να μπορείτε γρήγορα να συνεχίσετε την εργασία σας.

Αδρανοποίηση – Αποτυπώνει οτιδήποτε εκτελείται στη μνήμη RAM και το μετακινεί σε ένα ειδικό αρχείο στον σκληρό δίσκο. Η λειτουργία του υπολογιστή τερματίζεται, αλλά θα συνεχίσει από την προηγούμενη κατάσταση την επόμενη φορά που θα τον ξεκινήσετε.


note

Οι ενέργειες Αναστολή λειτουργίας ή Αδρανοποίηση είναι διαθέσιμες ανάλογα με τις ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος «Ενέργεια και αναστολή λειτουργίας» ή τις δυνατότητες του υπολογιστή/φορητού υπολογιστή σας. Έχετε υπόψη ότι, ακόμη και σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, ο υπολογιστής εξακολουθεί να λειτουργεί. Συνεχίζει να εκτελεί βασικές λειτουργίες και να καταναλώνει ρεύμα όταν τροφοδοτείται με μπαταρία. Για να εξοικονομήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, για παράδειγμα όταν ταξιδεύετε μακριά από το γραφείο, συνιστάται να χρησιμοποιείτε την επιλογή «Αδρανοποίηση».

Η επιλεγμένη ενέργεια θα ξεκινήσει αφού ολοκληρωθούν όλες οι σαρώσεις που εκτελούνται. Εάν επιλέξετε Τερματισμός λειτουργίας ή Επανεκκίνηση, θα εμφανιστεί αντίστροφη μέτρηση 30 δευτερολέπτων σε ένα παράθυρο επιβεβαίωσης (κάντε κλικ στο στοιχείο Ακύρωση για να απενεργοποιήσετε την ενέργεια που ζητήθηκε).

Επιλέξτε Δεν είναι δυνατή η ακύρωση της σάρωσης για να μην επιτρέπετε σε χρήστες με περιορισμένα δικαιώματα τη δυνατότητα να διακόπτουν ενέργειες μετά τη σάρωση.

Επιλέξτε Μπορεί να γίνει παύση της σάρωσης από το χρήστη για (λεπτά), εάν θέλετε να επιτρέπετε σε χρήστες με περιορισμένα δικαιώματα να πραγματοποιούν παύση του υπολογιστή για μια καθορισμένη χρονική περίοδο.

Δείτε επίσης το θέμα Εξέλιξη σάρωσης.