Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Διαγνωστικοί έλεγχοι

Οι διαγνωστικοί έλεγχοι παρέχουν αρχεία ένδειξης σφαλμάτων εφαρμογής για διεργασίες ESET (για παράδειγμα, το ekrn). Εάν διακοπεί η λειτουργία μιας εφαρμογής, θα δημιουργηθεί ένα αρχείο ένδειξης σφαλμάτων. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους προγραμματιστές να εντοπίσουν και να διορθώσουν διάφορα προβλήματα του ESET Security Ultimate.

Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού δίπλα στο στοιχείο Τύπος αρχείου ένδειξης σφαλμάτων και επιλέξτε μία από τις τρεις διαθέσιμες επιλογές:

Επιλέξτε Απενεργοποίηση για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.

Αρχείο ένδειξης μικρών σφαλμάτων (Προεπιλογή) – Καταγράφει το μικρότερο σύνολο χρήσιμων πληροφοριών που μπορεί να βοηθήσει να προσδιοριστεί ο λόγος για τον οποίο η λειτουργία της εφαρμογής διακόπηκε με μη αναμενόμενο τρόπο. Αυτό το είδος αρχείου ένδειξης σφαλμάτων μπορεί να είναι χρήσιμο όταν ο διαθέσιμος χώρος δεν επαρκεί. Ωστόσο, λόγω των περιορισμένων πληροφοριών που περιλαμβάνονται, τα σφάλματα που δεν προκλήθηκαν άμεσα από το νήμα που εκτελούνταν την ώρα που παρουσιάστηκε το πρόβλημα μπορεί να μην αποκαλυφθούν στην ανάλυση αυτού του αρχείου.

Πλήρεις – Καταγράφει όλα τα περιεχόμενα της μνήμης του συστήματος όταν διακοπεί η λειτουργία της εφαρμογής με μη αναμενόμενο τρόπο. Το πλήρες αρχείο ένδειξης σφαλμάτων μπορεί να περιέχει δεδομένα από διεργασίες που εκτελούνταν όταν συλλέχτηκε το αρχείο ένδειξης σφαλμάτων μνήμης.

Κατάλογος προορισμού – Ο κατάλογος στον οποίο θα δημιουργηθεί το αρχείο ένδειξης σφαλμάτων κατά τη διάρκεια του σφάλματος.

Άνοιγμα φακέλου διαγνωστικών ελέγχων – Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα για να ανοίξετε αυτό τον κατάλογο σε ένα νέο παράθυρο της Εξερεύνησης των Windows.

Δημιουργία αρχείου ένδειξης σφαλμάτων διαγνωστικού ελέγχου – Κάντε κλικ στο στοιχείο Δημιουργία για να δημιουργήσετε αρχεία ένδειξης σφαλμάτων διαγνωστικού ελέγχου στο στοιχείο Κατάλογος προορισμού.

Καταγραφή για προχωρημένους

Ενεργοποίηση καταγραφής για προχωρημένους σε μηνύματα μάρκετινγκ – Καταγραφή όλων των συμβάντων που σχετίζονται με μηνύματα μάρκετινγκ εντός του προϊόντος.

Ενεργοποίηση προηγμένης καταγραφής μηχανισμού Antispam – Καταγράφει όλα τα συμβάντα που προκύπτουν κατά τη σάρωση antispam. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους προγραμματιστές να διαγνώσουν και να διορθώσουν προβλήματα που σχετίζονται με το μηχανισμό Antispam της ESET.

Ενεργοποίηση προηγμένης καταγραφής μηχανισμού Anti-Theft – Καταγραφή όλων των συμβάντων που προκύπτουν στην προστασία Anti-Theft για να επιτρέπεται η διάγνωση και η επίλυση προβλημάτων.

Ενεργοποίηση Καταγραφής για προχωρημένους της Προστασίας προγράμματος περιήγησης – Καταγράψτε όλα τα συμβάντα που προκύπτουν στη λειτουργία «Ασφαλείς τραπεζικές συναλλαγές και περιήγηση».

Ενεργοποίηση καταγραφής για προχωρημένους της σάρωσης υπολογιστή – Καταγραφή όλων των συμβάντων που προκύπτουν κατά τη σάρωση αρχείων και φακέλων με τη Σάρωση υπολογιστή.

Ενεργοποίηση Προηγμένης καταγραφής ελέγχου συνδεδεμένων συσκευών – Καταγράφει όλα τα συμβάντα που προκύπτουν κατά τον έλεγχο συνδεδεμένων συσκευών. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους προγραμματιστές να διαγνώσουν και να διορθώσουν προβλήματα που σχετίζονται με τον έλεγχο συνδεδεμένων συσκευών.

Ενεργοποίηση καταγραφής για προχωρημένους του Direct Cloud – Καταγραφή όλων των συμβάντων που προκύπτουν στο ESET LiveGrid®. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους προγραμματιστές να διαγνώσουν και να διορθώσουν προβλήματα που σχετίζονται με το ESET LiveGrid®.

Ενεργοποίηση Καταγραφή για προχωρημένους της Προστασίας εγγράφων – Καταγράψτε όλα τα συμβάντα που προκύπτουν στην Προστασία εγγράφων, για να επιτρέπεται η διάγνωση και η επίλυση προβλημάτων.

Ενεργοποίηση καταγραφής για προχωρημένους της Προστασίας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας – Καταγράφει όλα τα συμβάντα που προκύπτουν στην Προστασία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και στο πρόσθετο της Προστασίας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για να επιτρέπεται η διάγνωση και η επίλυση προβλημάτων.

Ενεργοποίηση καταγραφής για προχωρημένους του ESET LiveGuard – Καταγραφή όλων των συμβάντων που προκύπτουν στο ESET LiveGuard για να επιτρέπεται η διάγνωση και η επίλυση προβλημάτων.

Ενεργοποίηση καταγραφής για προχωρημένους του πυρήνα – Καταγραφή όλων των συμβάντων που σημειώνονται στον πυρήνα ESET (ekrn).

Ενεργοποίηση προηγμένης καταγραφής αδειών χρήσης – Καταγραφή όλης της επικοινωνίας του προϊόντος με την ενεργοποίηση της ESET ή τους διακομιστές ESET License Manager.

Ενεργοποίηση παρακολούθησης μνήμης – Καταγραφή όλων των συμβάντων που θα βοηθήσουν τους προγραμματιστές να διαγνώσουν διαρροές μνήμης.

Ενεργοποίηση προηγμένης καταγραφής προστασίας δικτύου – Καταγράφει όλα τα δεδομένα δικτύου που περνούν από το Τείχος προστασίας σε μορφή PCAP για να βοηθήσει τους προγραμματιστές να διαγνώσουν και να διορθώσουν προβλήματα που σχετίζονται με το Τείχος προστασίας.

Ενεργοποίηση δημιουργίας αρχείων καταγραφής για προχωρημένους στον Σαρωτή δικτυακής κίνησης – Καταγράψτε όλα τα δεδομένα που διέρχονται από τον Σαρωτή δικτυακής κίνησης με τη μορφή PCAP για να βοηθήσετε τους προγραμματιστές να διαγνώσουν και να επιδιορθώσουν προβλήματα που σχετίζονται με τον Σαρωτή δικτυακής κίνησης.

Ενεργοποίηση καταγραφής για προχωρημένους του λειτουργικού συστήματος – Καταγραφή πρόσθετων πληροφοριών για το λειτουργικό σύστημα, όπως οι εκτελούμενες διεργασίες, η δραστηριότητα του CPU και οι λειτουργίες δίσκου. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους προγραμματιστές να διαγνώσουν και να επιδιορθώσουν προβλήματα που σχετίζονται με το προϊόν ESET που εκτελείται στο λειτουργικό σύστημά σας.

Ενεργοποίηση προηγμένης καταγραφής Γονικού ελέγχου – Καταγράφει όλα τα συμβάντα που προκύπτουν κατά το γονικό έλεγχο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους προγραμματιστές να διαγνώσουν και να διορθώσουν προβλήματα που σχετίζονται με το γονικό έλεγχο.

Ενεργοποίηση καταγραφής για προχωρημένους της προώθησης μηνυμάτων – Καταγραφή όλων των συμβάντων που σημειώνονται κατά τη διάρκεια της προώθησης μηνυμάτων.

Ενεργοποίηση καταγραφής για προχωρημένους της προστασίας συστήματος αρχείων σε πραγματικό χρόνο – Καταγραφή όλων των συμβάντων που σημειώνονται κατά τη σάρωση αρχείων και φακέλων με την Προστασία συστήματος αρχείων σε πραγματικό χρόνο.

Ενεργοποίηση προηγμένης καταγραφής μηχανισμού ενημέρωσης – Καταγράφει όλα τα συμβάντα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ενημέρωσης. Αυτό βοηθά τους προγραμματιστές να διαγνώσουν και να διορθώσουν προβλήματα που σχετίζονται με το μηχανισμό ενημέρωσης.

Τα αρχεία καταγραφής βρίσκονται στη διαδρομή C:\ProgramData\ESET\ESET Security\Diagnostics\.