ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Oznámenia na ploche

Oznámenia na ploche sa zobrazujú v podobe malého okna s oznámením vedľa systémového panela úloh. Na základe predvolených nastavení sa okno oznámenia zobrazí na 10 sekúnd, potom pomaly zmizne. Oznámenia informujú používateľa o úspešných aktualizáciách produktu, nových pripojených zariadeniach, dokončených antivírusových kontrolách alebo nájdených hrozbách.

CONFIG_DESKTOP_NOTIFICATIONS

Zobrazovať oznámenia na ploche – odporúčame ponechať túto možnosť zapnutú, aby vás mohol produkt informovať o nových udalostiach.

Oznámenia na ploche – ak chcete zapnúť alebo vypnúť konkrétne oznámenia na ploche, kliknite na možnosť Upraviť.

Nezobrazovať oznámenia pri spúšťaní aplikácií na celú obrazovku – táto možnosť vám umožňuje potlačiť zobrazovanie všetkých oznámení, ktoré nevyžadujú interakciu používateľa, pri spúšťaní aplikácií v režime na celú obrazovku.

Čas zobrazovania v sekundách – umožňuje nastaviť, ako dlho bude oznámenie zobrazené na ploche. Hodnota musí byť v rozmedzí 3 – 30 sekúnd.

Priehľadnosť – umožňuje nastaviť priehľadnosť okna s oznámením. Podporované je rozmedzie od 0 (nepriehľadné okno) do 80 (veľmi vysoká priehľadnosť).

Zobrazovať udalosti od úrovne – umožňuje nastaviť, od akej úrovne závažnosti sa majú oznámenia zobrazovať. Z roletového menu vyberte jednu z týchto možností:

oDiagnostické – zobrazia sa informácie dôležité pre ladenie programu, ako aj všetky udalosti s vyššou závažnosťou.

oInformatívne – zobrazia sa informatívne správy, napríklad o neobvyklých sieťových aktivitách alebo o úspešnej aktualizácii, ako aj všetky udalosti s vyššou závažnosťou.

oUpozornenia – zobrazia sa varovné správy a chyby vrátane kritických (napr. ak zlyhala aktualizácia).

oChyby – zobrazia sa chyby (napr. ochrana dokumentov nie je spustená) vrátane kritických chýb.

oKritické – zobrazia sa len kritické chyby (napr. nespustenie antivírusovej ochrany alebo infikovaný systém).

Vo viacpoužívateľskom prostredí zobrazovať oznámenia tomuto používateľovi – umožňuje vybrať účet, ktorému sa budú zobrazovať oznámenia na ploche. Ak napríklad na počítači nepoužívate správcovský účet, zadajte celý názov používateľského účtu, ktorému sa majú oznámenia zobrazovať. Oznámenia na ploche môže dostávať len jeden používateľský účet.

Povoliť oznámeniam zobrazovať sa v popredí – oznámenia sa budú zobrazovať v popredí obrazovky a budú dostupné pomocou klávesovej skratky Alt + Tab.