ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Interaktívne upozornenia


important

Hľadáte informácie o častých upozorneniach a oznámeniach?

Našla sa hrozba

Adresa bola zablokovaná

Produkt nie je aktivovaný

Zmena na produkt s väčším počtom funkcií

Zmena na produkt s menším počtom funkcií

Aktualizácia je k dispozícii

Informácie o aktualizáciách nie sú konzistentné

Riešenie chybového hlásenia „Aktualizácia modulov nebola úspešná“

Riešenie problémov pri aktualizácii modulov

Sieťová hrozba bola zablokovaná

Certifikát webovej stránky bol zrušený

Interaktívne upozornenia v sekcii Rozšírené nastavenia > Oznámenia vám umožňujú nastaviť, ako má ESET Smart Security Premium pracovať s upozorneniami na detekcie v prípade, že je potrebná interakcia používateľa (napr. potenciálne phishingové stránky).

CONFIG_ALERT

Interaktívne upozornenia

Po vypnutí možnosti Zobrazovať interaktívne upozornenia sa nebudú zobrazovať žiadne okná upozornení ani dialógové okná prehliadača, avšak toto nastavenie je vhodné len v určitých situáciách. Odporúčame ponechať túto možnosť zapnutú.

Správy v produkte

Správy umiestňované priamo v produkte sú prostriedkom, ako môžeme používateľov informovať o novinkách a akciách od spoločnosti ESET. Zasielanie týchto marketingových informácií vyžaduje váš súhlas. Preto vám na základe predvolených nastavení nie sú zasielané žiadne marketingové správy (zobrazuje sa ikona otáznika). Aktivovaním tejto možnosti vyjadríte svoj súhlas s prijímaním marketingových informácií. Ak si takýto druh informácií neprajete dostávať, možnosť Zobrazovať marketingové správy deaktivujte.

Okná správ

Ak si želáte, aby sa okná správ zatvárali automaticky po uplynutí určitého času, vyberte možnosť Okná správ zatvárať automaticky. Po uplynutí nastaveného času sa okno s oznámením zatvorí, ak tak dovtedy neurobí sám používateľ.

Čas zobrazovania v sekundách – umožňuje nastaviť, ako dlho bude upozornenie zobrazené. Hodnota musí byť v rozmedzí 10 – 999 sekúnd.

Potvrdzovacie správy – kliknutím na Upraviť si zobrazíte zoznam potvrdzovacích správ, pre ktoré môžete zvoliť, či sa majú alebo nemajú zobrazovať.