ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Nastavení

Dostupné ochranné funkce najdete v hlavním okně programu > Nastavení.

PAGE_SETUP

Záložka Nastavení je rozdělena do následujících skupin:

ICON_COMPUTER_PROTECTION Ochrana počítače

ICON_INTERNET_PROTECTION Internetová ochrana

ICON_NETWORK_PROTECTION Síťová ochrana

ICON_SECURITY_TOOLS Bezpečnostní nástroje

Pro přístup do rozšířených možností nastavení klikněte na ozubené kolečko v dolní části. Kliknutím na Rozšířená nastavení můžete nakonfigurovat podrobnější parametry pro každý modul. Pomocí Import a export nastavení načtete parametry nastavení z již existujícího konfiguračního souboru ve formátu .xml nebo uložíte aktuální nastavení do konfiguračního souboru.