Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Praca z programem ESET Smart Security Premium

Główne okno programu ESET Smart Security Premium jest podzielone na dwie sekcje. W okienku z prawej strony są wyświetlane informacje dotyczące opcji wybranej w menu głównym z lewej strony.


note

Ilustrowane instrukcje

Patrz Otwieranie głównego okna programu produktów ESET dla systemu Windows, aby wyświetlić ilustrowane instrukcje dostępne w języku angielskim i kilku innych językach.

Możesz wybrać schemat kolorów graficznego interfejsu użytkownika ESET Smart Security Premium w prawym górnym rogu głównego okna programu. Kliknij ikonę Schemat kolorów (ikona zmienia się w zależności od aktualnie wybranego schematu kolorów) obok ikony Minimalizuj i wybierz schemat kolorów z menu rozwijanego:

Taki sam jak systemowy schemat kolorów — ustawia schemat kolorów ESET Smart Security Premium na podstawie ustawień systemu operacyjnego.

Ciemny — ESET Smart Security Premium będzie miał ciemny schemat kolorów (tryb ciemny).

Jasny — program ESET Smart Security Premium będzie miał standardowy, jasny schemat kolorów.

PAGE_HOME

Opcje menu głównego:

Przegląd — przedstawia informacje o stanie ochrony zapewnianej przez program ESET Smart Security Premium.

Skanowanie komputera — umożliwia skonfigurowanie i uruchomienie skanowania komputera oraz utworzenie skanowania niestandardowego.

Aktualizacja — wyświetla informacje o aktualizacjach modułu i silnika detekcji.

Narzędzia — zapewnia dostęp do modułów Inspekcja sieci i innych funkcji, które pomagają uprościć zarządzanie programem i oferują dodatkowe opcje dla zaawansowanych użytkowników.

Ustawienia — udostępnia opcje konfiguracji funkcji ochrony programu ESET Smart Security Premium (Ochrona komputera, ochrona internetowa, ochrona sieci i narzędzia zabezpieczające) i dostęp do Ustawień zaawansowanych.

Pomoc i obsługa techniczna — wyświetla informacje o licencji, zainstalowanym produkcie ESET oraz łącza do pomocy online, bazy wiedzy firmy ESET i pomocy technicznej.

Konto ESET HOMEpołącz urządzenie z kontem ESET HOME lub przejrzyj stan połączenia z kontem ESET HOME. Użyj ESET HOME, aby wyświetlić ustawienia  Anti-Theft i aktywowane licencje ESET i urządzenia, a także zarządzać nimi.