Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia dostępu

Ustawienia programu ESET Smart Security Premium stanowią kluczowy element polityki bezpieczeństwa. Nieupoważnione modyfikacje mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla stabilności i ochrony systemu. Aby zapobiec nieautoryzowanemu wprowadzaniu zmian, parametry ustawień programu ESET Smart Security Premium oraz proces dezinstalacji można chronić za pomocą hasła. Ustawienia dostępu można skonfigurować w obszarze Ustawienia zaawansowane > Interfejs użytkownika > Ustawienia dostępu.

Aby ustawić hasło do ochrony parametrów ustawień i dezinstalacji ESET Smart Security Premium, kliknij pozycję Ustaw obok ustawienia Chroń ustawienia hasłem.


note

Podczas uzyskiwania dostępu do chronionego hasłem obszaru Ustawienia zaawansowane wyświetli się okno, w którym należy wpisać hasło. Jeśli użytkownik nie pamięta hasła lub je utracił, powinien kliknąć znajdującą się pod spodem opcję Przywróć hasło i wprowadzić adres e-mail podany podczas rejestracji licencji. Firma ESET wyśle do użytkownika wiadomość e-mail z kodem weryfikacyjnym i instrukcją zresetowania hasła.

Odblokowywanie obszaru Ustawienia zaawansowane

Aby zmienić hasło, kliknij pozycję Zmień hasło obok pozycji Chroń ustawienia hasłem.

Aby usunąć hasło, kliknij pozycję Usuń obok pozycji Chroń ustawienia hasłem.

CONFIG_PASSWORD