ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Zóny firewallu

Pro více informací o zónách přejděte do kapitoly Nastavení zón.

Sloupce

Název – název skupiny vzdálených počítačů.

IP adresa – vzdálená adresa identifikují zónu.

Ovládací prvky

Pro manipulaci s jednotlivými záznamy použijte tlačítka přidat, změnit nebo odebrat.

Název – název skupiny vzdálených počítačů.

Popis – obecný popis skupiny.

Vzdálená adresa počítače (IPv4, IPv6, rozsah, podsíť) – umožní přidat vzdálenou adresu, rozsah adres nebo podsíť.

Odstranit – odebere zónu ze seznamu.


note

Předdefinované zóny není možné odstranit.