ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Zjištěno připojení do nové sítě

Ve výchozím nastavení převezme ESET Smart Security Premium při detekci nové sítě nastavení ze systému Windows. Pro zobrazení dialogového okna s možností volby typu ochrany nové sítě klikněte v části Známé sítě na Dotázat se uživatele. Při připojení do nové sítě se následně budete moci rozhodnout, jaký typ ochrany chcete použít. Dané nastavení se aplikuje na připojení ke všem vzdáleným počítačům v dané síti.

V zobrazeném dialogovém okně Nastavení ochrany sítě si můžete zvolit jednu z níže uvedených možností:

Možnost Ano vyberte v případě, kdy jste připojeni k domácí nebo firemní síti. Váš počítač, sdílené soubory v něm uložené, i systémové prostředky, budou dostupné pro ostatní uživatele v síti. Toto nastavení doporučujeme použít v bezpečných lokálních sítích.

Možnost Ne vyberte ve veřejných sítích. Soubory a složky uložené ve vašem počítači nebudou pro ostatní uživatele v síti dostupné, stejně tak nebude počítač viditelný v síti. Sdílení systémových prostředků bude deaktivováno. Toto nastavení doporučujeme při připojení k bezdrátovým sítích.

DIALOG_EPFW_TRUSTED_ZONE

V případě sítí označených jako důvěryhodné jsou všechny připojené podsítě automaticky považovány za důvěryhodné.