ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Příchozí důvěryhodná komunikace

Příklad příchozí komunikace uvnitř důvěryhodné zóny:
Vzdálený počítač z důvěryhodné zóny se pokouší navázat spojení s aplikací běžící ve vašem počítači.

DIALOG_EPFW_NEW_CONNECTION_IN_TRUSTED

Aplikace – aplikace, se kterou chce komunikovat vzdálená strana.

Vydavatel – vydavatel aplikace.

Reputace – reputace aplikace získaná pomocí technologie ESET LiveGrid®.

Lokální port – port použitý pro komunikaci.

Vzdálený počítač – vzdálená strana, která se snaží navázat komunikaci.

Lokální port – port použitý pro komunikaci.

Vždy se dotázat – pokud je jako výchozí akce vybrána možnost Dotázat se, dialogové okno s výběrem akce se zobrazí při každém aplikování pravidla.

Zapamatovat do ukončení aplikace – ESET Smart Security Premium si akci pro danou aplikaci zapamatuje do příštího restartu.

Vytvořit pravidlo a trvale zapamatovat – pokud zaškrtnete tuto možnost před povolením nebo zakázáním komunikace, ESET Smart Security Premium si akci zapamatuje a vytvoří pravidlo, které se uplatní při další komunikaci aplikace se vzdálenou stranou.

Povolit – povolí příchozí komunikaci.

Zakázat – zakáže příchozí komunikaci.

Rozšířené možnosti – kliknutím můžete upravit parametry pravidla.