ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Šifrovaná síťová komunikace

Pokud je aktivní kontrola protokolu SSL/TLS, výstražné okno se seznamem dostupných akcí se zobrazí, pokud:

Webová stránka používá neověřený nebo neplatný certifikát a ESET Smart Security Premium je nakonfigurován tak, aby se dotázal uživatele (standardně je tato možnost aktivní pro neověřené certifikáty, nikoli neplatné), zda chcete komunikaci Povolit nebo Zakázat. Pokud se certifikát nenachází v Trusted Root Certification Authorities store (TRCA), je považován za nedůvěryhodný.

Režim filtrování protokolu SSL/TLS nastaven na Interaktivní, pro každou webovou stránku se zobrazí dialogové okno s možností Kontrolovat nebo Ignorovat komunikaci. Některé aplikace ověřují, zda nedošlo ke změně SSL komunikace, případě inspekci přenášeného obsahu. V takovém případě je nutné pro zajištění funkčnosti aplikace vybrat možnost Ignorovat.


note

Názorné příklady

Následující články z ESET Databáze znalostí mohou být dostupné pouze v angličtině:

Upozornění na certifikát v produktu ESET

Při přístupu na webovou stránku se zobrazí informace: "Šifrovaná síťová komunikace: nedůvěryhodný certifikát"

V obou případech je dostupná možnost pro zapamatování vybrané akce. Definovanou a uloženou akci naleznete v seznamu známých certifikátů.