ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Seznam pravidel firewallu

Seznam pravidel firewallu můžete konfigurovat ručně v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) v sekci Síťová ochrana > Firewall > Rozšířené, kdy na řádku Pravidla klikněte na Změnit.

Sloupce

Název – název pravidla.

Zapnuto – informace o tom, zda je dané pravidlo aktivní nebo nikoli.

Protokol – informace, pro který internetový protokol pravidlo platí.

Profil – profil, pro který pravidlo platí.

Akce – akce, která se s komunikací provede (zablokovat/povolit/dotázat se).

Směr – směr komunikace (příchozí/odchozí/oba).

Lokální strana – lokální IPv4 nebo IPv6 adresa/rozsah/podsíť a port lokálního počítače.

Vzdálená strana – vzdálená IPv4 nebo IPv6 adresa/rozsah/podsíť a port vzdáleného počítače.

Aplikace – název aplikace, pro kterou platí pravidlo.

DIALOG_EPFW_APP_TREE_RULES_PAGE

Ovládací prvky

Přidat – kliknutím vytvoříte nové pravidlo.

Změnit – kliknutím upravíte existující pravidlo..

Odstranit – kliknutím odstraníte existující pravidlo.

Kopírovat – kliknutím vytvoříte kopii existujícího pravidla.

Zobrazit předdefinovaná pravidla – po zaškrtnutí této možnosti se zobrazí pravidla předdefinovaná programem ESET Smart Security Premium, která povolují nebo blokují definovanou komunikaci. Tato pravidla můžete deaktivovat, ale nemůžete je odstranit.

UP_DOWN Nahoru/Výše/Dolů/Níže – pomocí těchto tlačítek změníte pořadí vyhodnocování pravidel (vyhodnocována jsou shora dolů).


note

Klikněte na ikonu ICON_SCAN v pravé horní části pro rychlé vyhledání pravidla podle názvu, protokolu nebo portu.