ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Antispamová ochrana

V současnosti mezi největší problémy e-mailové komunikace patří nevyžádaná pošta. Spam představuje více než 30 % veškeré e-mailové komunikace. Antispamová ochrana slouží k ochraně právě před tímto problémem. Obsahuje kombinaci několika bezpečnostních principů, které zajišťují nadřazené filtrování příchozí pošty a udržují tak schránku čistou. Možnosti konfigurace antispamové ochrany naleznete v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) v sekci Web a mail > Ochrana poštovních klientů > Antispamová ochrana.

CONFIG_SMON

Pro detekci spamu je jedním z důležitých principů rozpoznávání nevyžádaných e-mailů na základě předdefinovaných důvěryhodných adres (povolených) a spamových adres (blokovaných).

Hlavním principem je rozpoznávání spamu na základě vlastností e-mailových zpráv. Přijatá zpráva je prověřena na základě pravidel (vzorky zpráv, statistická heuristika, rozpoznávací algoritmy a další jedinečné metody) a podle výsledku se rozhodně, zda se jedná o spam nebo ne.

Zapnout antispamovou ochranu poštovních klientů – pokud je tato funkce zapnuta, ochrana bude aktivována automaticky při startu systému.

Povolit rozšířenou antispamovou kontrolu – pravidelně se budou stahovat další antispamová data pro zajištění přesnějších výsledků filtrování.

Antispamová ochrana produktu ESET Smart Security Premium umožňuje nastavit různé parametry pro práci se seznamy adres.

Zpracování zpráv

Přidávat text do předmětu zprávy – umožňuje přidávat vlastní text do předmětu e-mailové zprávy klasifikované jako spam. Standardně "[SPAM]".

Přesouvat zprávy do spamové složky – po zapnutí této možnosti budou nevyžádané zprávy přesouvány do výchozí složky s nevyžádanou poštou a naopak, zprávy přehodnocené jako NENÍ SPAM budou přesouvány do složky s doručenou poštou. Klikem pravým tlačítkem myši na e-mail a výběrem ESET Smart Security Premium z kontextového menu můžete rovněž vybrat, jaké povahy pošta je.

Použít tuto složku – vyberte tuto možnost, pokud chcete spam přesouvat do jiné, než předefinované složky.

Označit SPAM zprávy jako přečtené – po aktivování této možnosti se nevyžádaná zpráva označí jako přečtená. To vám pomůže koncentrovat pozornost na legitimní "čisté" doručené zprávy.

Přehodnocené zprávy označit jako nepřečtené – zprávy, které byly dříve označeny jako spam, budou po novém vyhodnocení jako legitimní označeny jako nepřečtené.

Zapisovat skóre antispamové ochrany do protokolu – antispamové jádro ESET Smart Security Premium přiřazuje každé zkontrolované zprávě skóre. Zpráva je zároveň zaznamenána do protokolu antispamu, který je dostupný v hlavním okně programu na záložce Nástroje > Další nástroje > Protokoly > Antispamová ochrana.

Nezapisovat – sloupec Skóre bude v protokolu antispamové ochrany prázdný.

Zapisovat pouze pro přehodnocené zprávy a zprávy označené jako SPAM – vyberte tuto možnost, pokud chcete zapisovat spam skóre pouze pro zprávy označené jako SPAM.

Zapisovat pro všechny zprávy – všechny zprávy budou mít zaznamenáno spam skóre.


note

Po kliknutí pravým tlačítkem na zprávu umístěnou ve složce spam můžete z kontextového menu vybrat možnost Přehodnotit vybrané zprávy jako NENÍ spam. Zpráva bude přemístěna do složky s doručenou poštou. Po kliknutí pravým tlačítkem na zprávu umístěnou ve složce doručené pošty můžete z kontextového menu vybrat možnost Přehodnotit vybrané zprávy jako spam. Zpráva bude přemístěna do složky s nevyžádanou poštou. Můžete vybrat více zpráv a provést akci na všech z nich současně.


note

ESET Smart Security Premium podporuje antispamovou ochranu pro aplikace Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail a Windows Live Mail.