ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Webové protokoly

Standardně je ESET Smart Security Premium nakonfigurován tak, aby monitoroval HTTP protokol používaný nejrozšířenějšími internetovými prohlížeči.

Nastavení skeneru HTTP

HTTP komunikace je vždy monitorována na všech portech a ve všech aplikacích.

Nastavení skeneru HTTPS

ESET Smart Security Premium také podporuje kontrolu protokolu HTTPS. ESET Smart Security Premium podporuje rovněž kontrolu protokolů HTTPS, které používají šifrovaný kanál pro výměnu informací mezi klientem a serverem. ESET Smart Security Premium kontroluje komunikaci využívající protokol SSL (Secure Socket Layer) a TLS (Transport Layer Security). Program bude kontrolovat pouze komunikaci na portech (443, 0-65535) definovaných v Portech používaných protokolem HTTPS bez ohledu na verzi operačního systému.

Šifrovaná komunikace se standardně nekontroluje. Pro zobrazení nastavení skeneru přejděte do Rozšířených nastavení > Web a mail > SSL/TLS.