ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Profily firewallu

Profily jsou účinným nástrojem pro ovlivnění chování firewallu ESET Smart Security Premium. Vytvořené pravidlo je třeba přiřadit konkrétnímu profilu nebo jej přiřadit všem profilům. Pokud není pro pravidlo vybrán žádný profil, platí pravidlo pro každý profil. Můžete si vytvořit několik profilů s odlišnými pravidly, mezi kterými se lze jednoduše přepínat.

Po kliknutí na Změnit na řádku Seznam profilů si zobrazíte dialogové okno Profily firewallu, ve kterém můžete definovat jednotlivé profily.

Síťový adaptér můžete nastavit tak, že se pro každou připojenou síť použije jiný profil. Rovněž můžete konkrétní profil přiřadit jednotlivým sítím – v sekci Rozšířeném nastavení (F5) v sekci Síťová ochrana > Obecné > Známé sítě klikněte na Změnit. V zobrazeném dialogovém okně vyberte požadovanou síť, klikněte na tlačítko Změnit a následně pomocí rozbalovacího menu Profil firewallu vyberte profil, který chcete síti přiřadit.

Pokud síť nebude mít přiřazen žádný profil, použije se výchozí profil. Jestliže síťový adaptér nemá nastaven žádný síťový profil, použije se výchozí profil podle připojené sítě. A pokud neexistuje žádný síťový profil nebo profil k síťovému adaptéru, použije se globální výchozí profil. Pro přiřazení profilu síťovému adaptéru, klikněte záložku Profily firewallu a dále na nabídku Změnit na řádku Profily přiřazené síťovým adaptérům. Následně vyberte síťový adaptér, klikněte na tlačítko Změnit a vyberte profil z rozbalovacího menu Výchozí profil firewallu.

Po přepnutí firewallu na nový profil se v pravém dolním rohu obrazovky zobrazí oznámení o události.