ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Rozšířená nastavení síťové ochrany

V hlavním okně programu přejděte na záložku Nastavení, klikněte na tlačítko Rozšířená nastavení (F5) a dále do sekce Síťová ochrana.

CONFIG_NETWORK_PROTECTION

icon_section Obecné

Známé sítě

Pro více informací přejděte do kapitoly Známé sítě.

Zóny

Zóny představují soubor síťových adres tvořících jednu logickou skupinu. Pro více informací přejděte do kapitoly Konfigurace zón.

icon_section Strážce sítě

Zapnout Strážce sítě

Strážce sítě pomáhá v síti identifikovat zranitelnosti, jako jsou otevřené porty do vaší domácí sítě nebo slabé heslo k routeru. Rovněž vypisuje seznam zařízení využívajících vaši síť a kategorizuje je dle jejich typu.

Upozornit na nová zařízení připojená do vaší sítě

V případě, že se do vaší domácí sítě připojí další zařízení, budete o tom informováni.