ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Vyloučené aplikace

V tomto dialogovém okně vyberte aplikace, které chcete vyloučit z kontroly filtrování protokolů. HTTP, POP3 a IMAP komunikace vybraných aplikací nebude kontrolována na přítomnost hrozeb. Tuto možnost doporučujeme použít pouze ve výjimečných případech, například pokud aplikace v důsledku kontroly komunikace nepracuje správně.

Spuštěné aplikace a běžící služby se zobrazí automaticky. Pomocí tlačítka Přidat ručně vyberte cestu k aplikaci, kterou chcete přidat do seznamu výjimek filtrování protokolů.

CONFIG_EPFW_CONTENT_SCAN_EXCLUDE