Protokol ochrany siete

Ochrana siete v programe ESET Smart Security Premium ukladá všetky dôležité udalosti do protokolov, ktoré môžete zobraziť priamo z hlavného menu programu. Kliknite na Nástroje > Viac nástrojov > Protokoly a vyberte možnosť Ochrana siete z roletového menu Protokol.

Súbory protokolov môžete použiť na riešenie problémov a odhalenie prienikov do systému. Protokoly ochrany siete obsahujú nasledujúce údaje:

dátum a čas, kedy daná udalosť nastala,

názov udalosti,

zdroj,

cieľová sieťová adresa,

protokol sieťovej komunikácie,

aplikované pravidlo alebo názov červa, ak bol identifikovaný,

komunikujúca aplikácia,

používateľ.

Podrobná analýza týchto údajov môže pomôcť odhaliť pokusy o narušenie bezpečnosti systému. Potenciálne bezpečnostné riziká a hrozby môžete včas odhaliť aj sledovaním rozličných faktorov. Napríklad, príliš časté spojenia z rôznych neznámych lokalít, hromadné pokusy o nadviazanie spojenia, komunikujúce neznáme aplikácie či nezvyčajné čísla portov môžu pomôcť v odhalení útoku a minimalizovaní jeho následkov.


note

Zneužitie bezpečnostnej zraniteľnosti

Správa o zneužití bezpečnostnej chyby je zaznamenaná do protokolu aj v tom prípade, že je už konkrétna zraniteľnosť opravená. Pokus o zneužitie je totiž zachytený a zablokovaný na úrovni siete ešte predtým, ako by mohlo dôjsť k samotnému zneužitiu bezpečnostnej zraniteľnosti.