Automatická aktualizácia staršieho produktu

Vaša verzia produktu ESET už nie je podporovaná a váš produkt bol aktualizovaný na najnovšiu verziu.

MONITOR_RED Časté problémy inštalácie


note

Každá nová verzia produktov ESET obsahuje mnoho opráv chýb a vylepšení. Existujúci zákazníci s platnou licenciou na produkt ESET môžu prejsť na najnovšiu verziu toho istého produktu zadarmo.

Na dokončenie inštalácie postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Kliknite na Prijať a pokračovať, čím odsúhlasíte Licenčnú dohodu s koncovým používateľomZásady ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s Licenčnou dohodou s koncovým používateľom, kliknite na Odinštalovať. Upozorňujeme, že nie je možné vrátiť sa k predchádzajúcej verzii.

2.Kliknite na Povoliť všetko a pokračovať, ak chcete povoliť Systém spätnej väzby ESET LiveGrid® aj Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov. Ak sa programu nechcete zúčastniť, kliknite na Pokračovať.

3.Po aktivácii nového produktu ESET vaším licenčným kľúčom sa zobrazí domovská stránka. Ak sa nepodarí nájsť vaše licenčné údaje, pokračujte s novou skúšobnou licenciou. Ak vaša licencia používaná v predchádzajúcom produkte nie je platná, prejdite k aktivácii.

4.Na dokončenie inštalácie sa vyžaduje reštart počítača.