Úspešná aktivácia

Proces aktivácie je dokončený. Pre dokončenie nastavenia produktu ESET Smart Security Premium postupujte podľa sprievodcu nastaveniami.

V priebehu niekoľkých sekúnd sa spustí aktualizácia modulov. Okamžite sa začnú pravidelné aktualizácie programu ESET Smart Security Premium.

Prvá kontrola sa spustí automaticky do 20 minút po aktualizácii modulov.