Ako vytvoriť novú úlohu v Plánovači

Novú úlohu možno vytvoriť v časti Nástroje > Viac nástrojov > Plánovač kliknutím na tlačidlo Pridať plánovanú úlohu alebo vyvolaním kontextového menu pravým tlačidlom myši a zvolením možnosti Pridať. Na výber je päť typov plánovaných úloh:

Spustenie externej aplikácie – výber aplikácie, ktorá má byť spustená plánovačom.

Údržba protokolov – v protokoloch môžu zostávať stopy po vymazaných záznamoch. Táto úloha pravidelne optimalizuje záznamy v protokoloch, čím sa zefektívni a zrýchli práca s nimi.

Kontrola súborov spúšťaných pri štarte počítača – kontroluje súbory, ktoré sa spúšťajú pri štarte alebo prihlásení do systému.

Vytvorenie záznamu o stave počítača – vytvára záznam o stave počítača cez nástroj ESET SysInspector, ktorý slúži na zhromažďovanie podrobných informácií o systémových súčastiach (napr. ovládače, aplikácie) a posudzuje úroveň rizika každej súčasti.

Manuálna kontrola počítača – vykoná kontrolu diskov, jednotlivých priečinkov a súborov na počítači.

Aktualizácia – zabezpečuje aktualizáciu programových modulov.

Keďže medzi najčastejšie používané plánované úlohy patrí Aktualizácia, podrobnejšie popíšeme pridanie aktualizačnej úlohy.

Z roletového menu Plánovaná úloha vyberte možnosť Aktualizácia. Zadajte názov úlohy do textového poľa Názov úlohy a kliknite na Ďalej. Vyberte interval vykonania úlohy. K dispozícii sú nasledujúce možnosti: Raz, Opakovane, Denne, TýždennePri udalosti. Možnosť Nespúšťať úlohu, ak je počítač napájaný z batérie je dobré použiť, ak prenosný počítač nie je zapojený do elektrickej siete a chcete v tomto čase minimalizovať jeho systémové prostriedky. Zadajte čas/dátum alebo interval, v ktorom bude úloha vykonaná, do poľa Vykonanie úlohy. Ďalej je potrebné zadefinovať akciu, ktorá sa vykoná v prípade, že v stanovenom termíne nebude možné úlohu spustiť. Na výber sú nasledujúce možnosti, kedy môže byť úloha opätovne spustená:

V najbližšom naplánovanom čase

Hneď ako to bude možné

Okamžite, ak od posledného naplánovaného spustenia uplynul stanovený časový interval v hodinách (pričom interval je možné definovať priamo pri potvrdení tejto voľby v poli Čas od posledného spustenia)

V ďalšom kroku nastavte profil, ktorý sa použije pri aktualizácii. Keď skončíte s úpravami, kliknite na Dokončiť.

Zobrazí sa okno umožňujúce vybrať profily, ktoré budú použité pri plánovanej úlohe. Je možné zadefinovať primárny a alternatívny profil. Alternatívny profil sa použije v prípade, že úlohu nebude možné vykonať použitím primárneho profilu. Na uloženie plánovanej úlohy kliknite na Dokončiť. Úloha bude následne pridaná do zoznamu úloh Plánovača.