Načasovanie úlohy – denne

Úloha sa bude spúšťať opakovane každý deň v určenom čase.