Nastavenia ochrany osobných údajov

hlavnom okne programu kliknite na Nastavenia > Rozšírené nastavenia (F5) > Nastavenia ochrany osobných údajov.

CONFIG_PRIVACY

Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov

Pomocou prepínača vedľa možnosti Zapojiť sa do programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov sa môžete stať súčasťou programu. Poskytnete tak spoločnosti ESET anonymné informácie týkajúce sa používania našich produktov. Zozbierané dáta nám pomôžu produkt zlepšovať a zvyšovať vašu spokojnosť s jeho používaním, pričom nebudú nikdy zdieľané s tretími stranami. Aké informácie zbierame?