Pomocník k programu

Vitajte v používateľskej príručke pre produkt ESET Smart Security Premium. Veríme, že informácie obsiahnuté v tejto príručke vám pomôžu pri práci s vaším produktom a urobia váš počítač bezpečnejším.

Ako začať

Predtým ako začnete používať ESET Smart Security Premium, odporúčame, aby ste sa oboznámili s rôznymi typmi infiltrácií a vzdialenými útokmi, s ktorými sa môžete pri práci s počítačom stretnúť.

Vypracovali sme tiež zoznam nových funkcií pre ESET Smart Security Premium, ako aj návod, ktorý vám pomôže so základnými nastaveniami.

Ako používať Pomocníka programu ESET Smart Security Premium

Táto príručka je rozdelená na niekoľko kapitol a podkapitol. Stlačením klávesu F1 zobrazíte informácie o okne, v ktorom sa momentálne nachádzate.

Program vám umožňuje vyhľadávať kapitoly pomocníka podľa kľúčových slov alebo vyhľadávať obsah podľa slov a fráz. Rozdiel medzi týmito dvoma typmi vyhľadávania je ten, že kľúčové slová sa viažu k stránkam pomocníka logicky, pričom samotné kľúčové slovo sa vôbec v texte nemusí vyskytovať. Vyhľadávanie pomocou jednotlivých slov a slovných spojení vám vyhľadá všetky stránky pomocníka, kde sa hľadané slová alebo frázy nachádzajú priamo v texte.

Na zachovanie konzistencie, a aby sa zabránilo zámene, je terminológia použitá v tejto príručke založená na názvoch parametrov programu ESET Smart Security Premium. Používame tiež jednotnú súpravu symbolov na zvýraznenie kapitol, ktoré sú zvlášť dôležité alebo sú iným spôsobom markantné.


note

Poznámka je len krátky postreh. Hoci poznámkam nemusí byť venovaná zvláštna pozornosť, môžu obsahovať cenné informácie, ako napr. špecifické funkcie alebo odkaz na súvisiacu kapitolu.


important

Informácie, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť a neodporúča sa ich ignorovať. Zvyčajne nejde o mimoriadne závažné, avšak o podstatné informácie.


warning

Ide o informáciu, ktorá vyžaduje zvýšenú pozornosť a opatrnosť. Upozornenia sú umiestnené tak, aby vás včas varovali a zároveň vám pomohli predísť chybám, ktoré by mohli mať negatívne následky. Prosím, dôkladne si prečítajte text ohraničený týmto označením, pretože sa týka vysoko citlivých systémových nastavení alebo upozorňuje na riziká.


example

Toto je prípad použitia alebo praktický príklad, ktorého cieľom je pomôcť vám lepšie porozumieť, ako využiť konkrétnu funkciu.

Konvencia

Význam

Tučné písmo

Pomenúva položky rozhrania, ako napr. polia a tlačidlá možností.

Kurzíva

Zástupné symboly pre údaje, ktoré máte poskytnúť. Napríklad, file name alebo path znamená, že máte zadať konkrétnu cestu alebo názov súboru.

Courier New

Príklady kódov alebo príkazov.

Hypertextové prepojenie

Poskytuje rýchly a jednoduchý prístup k súvisiacim prepojeným kapitolám alebo externým webovým lokalitám. Hypertextové prepojenia sú zvýraznené modrou farbou a môžu byť podčiarknuté.

%ProgramFiles%

Systémový adresár Windows, kde sú uložené programy inštalované na operačnom systéme Windows.

Online pomocník je hlavným zdrojom pomocného obsahu. Pri pripojení na internet je zobrazovaná vždy najnovšia verzia online pomocníka.