Pridať cestu k aplikácii/položke v registri pre HIPS

Ikona ... umožňuje vybrať cestu k súboru aplikácie. Ak vyberiete priečinok, všetky aplikácie v tomto priečinku budú zahrnuté do daného pravidla.

Možnosť Otvoriť Editor databázy Registry spustí Windows Registry Editor (regedit). Pri pridávaní cesty k položke v databáze Registry zadajte správne umiestnenie do poľa Hodnota.

Príklad cesty k súboru alebo položke v databáze Registry:

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet